אוטומטי :  
תרגום חזרה איות פענוח תַעֲתוּק
תרגום
 PROMT
 Google
 Microsoft
Translate & Listen
©2021 Smart Link Corporation. התרגום מופעל על ידי: Google™, Microsoft® and PROMT