auto jazyk :  
zpětný překlad pravopis dešifrovat přepis
Překlad
 PROMT
 Google
 Microsoft
Translate & Listen
©2021 Smart Link Corporation. Překlad opatřený: Google™, Microsoft® and PROMT