auto jazyk :  
zpětný překlad pravopis dešifrovat přepis
Překlad
 PROMT
 Babylon
 Google
 Microsoft
Translate & Listen
©2019 Smart Link Corporation. Překlad opatřený: Babylon, Google™, Microsoft®